phone mobile heart Cestovní kanceláří ITAKA Cestovní kanceláří ITAKA Flag of Belarus airplane
>

Bezpečné cestování s ITAKOU

Bezpečné cestování s ITAKOU
Na letišti a v letadleNa letišti a v letadle
 • zakryjte si nos a ústa rouškou, vyměňte ji každé 4 hodiny
 • držte odstup 1,5 m (nevztahuje se na rodiny, které cestují spolu)
 • dezinfekujte si ruce s použítím obecně dostupných příprakvů, a pokud kašlete nebo kýchate zakryjte nos a ústa ohnětým loktem nebo kapesníkem - kapesník vyhoďte do zavřeného odpadkového koše, umyjte si ruce vodou a mýdlem nebo dezinfekujte dlaně gelem na bázi alkoholu
 • plaťte bezhotovostně

Záruka bezpečné dovolené

ZÁRUKA BEZNÁKLADOVÉ
ZMĚNY NA JINÝ TERMÍN
Na lotnisku i w samolocie

V případě, že Klient na letišti v Polsku nebude propoštěn k odletu kvůli přiznakům COVID-19 a se nakonec ukaže být nakažen koronavirem, po době lečby přesuneme původní rezervaci na jiný termín, za podmínkou doložení Klientem dokumentace těchto okolností.

Zjistit více Na lotnisku i w samolocie
I. PILÍŘ
Pojistná záruka
Na lotnisku i w samolocie

Klienti ITAKY jsou chráněni, jednou z nejvyšších na polském trhu pojistných záruk, pro případ pokrytí nákladů na nácvrat Klientů do země a také vrácení částek zaplacených z důvodu plateb uhrazených Klienty. Záruka která činí 297 000 000 PLN byla vystavena ERGO Reiseversicherung AG Pobočkou v Polsku a platí od 16.09.2019 r. do 15.09.2020 r

Zjistit více
II. PILÍŘ
Turistický garanční fond (TGF)
Na lotnisku i w samolocie

Na všechny Klienty ITAKY se vztahuje dodatečná zákonna ochrana Turistického garančního fondu (k cenám zájezdu se připočítáván povinný příspěvek odvozen do TGF). Tyto příspěvky jsou kumulovány na účtu TGF a uvolňovány účelem pokrytí níkladů návratu do země i vrácení plateb za neuskutečněne a přerušene turistické zájezdy pro klienty cestovních kanceláří, které ztratily likviditu, a kterých uvolněne v první řádě finanční prostředky z pojistné záruky (I. pilíř) se ukázaly být nedostatečné. TGF zajišťuje rovněž 100 % částky na voucherech vydaváných aktuálně Klientům v rámci vypořádání částky uhrazene za rezervaci, na kterou se vztahuje zrušení.

Zjistit více

ITAKA – můžete nám věřit

Jednička v Polsku:
 • lídr žebříčku Touroperátoři 2019
 • nejlépe hodnocená cestovní kancelář v ”Pięćsetce w Polsce”
Jednička mezi spotřebiteli:
 • Spotřebitelský lídr kvality 2019
 • Superbrands
31 let
na polském trhu
100%
polský kapitál
8 mln
spokojených Klientů

Nejčastěji kladené otázky (FAQ)

PŘED DOVOLENOU

Jestliže onemocníte před dovolenou a kvůli zdravotnímu stavu bidete muset svůj zájezd stornovat, platí storno poplatky z Všeobecných podmínek účasti. O strono poplatcích pišeme více u dotazu: Jaké jsou podmínky zrušení dovolené?

Jestliže Váš zájezd bude realizován autokarem nebo chaterovým letem můžete změnit účastníka, a my nebudeme počítat za tuto změnu poplatek. V obou případech změny provede Váš prodejce, po předchozím nahlášení z Vaší strany.Především ale, abyste nepříšli o zaplácenou částku můžete zakoupit Pojištění storna. Pojištění umožňuje zájezd stornovat, z konkretních důvodů, mimořádné situace, atd. (seznam důvodů můžete najít v Pojistných podmínkách ERV.

 • Pojištění Itaka Europe / Itaka Worldwide – stornopoplatky do 3 0000 CZK,
 • • Pojištění Itaka Europe Plus / Itaka Worldwide Plus – stornopoplatky do 8 0000 CZK,
 • <strong• Cestovní připojištění Extra - umožňuje vrácení stornopoplatků také v případě onemocění Covid-19, více informaci o Cestovním připojištění Extra naleznete v odpovědi na další dotaz.

Pojištění storna doporučujeme zakoupit v den provedení rezervace zájezdu.

Pokud zakoupit pojištění storna, zájezd můžete stornovat v každou chvíli, před jeho zahájením, stačí, že se na nás obrátite a poinformujete o svým rozhodnutí. Upozorňujeme, že pojistné je nevrátné. Podrobnosti o pojištění můžete najít v Pojistných podmínkách ERV.

Můžete se pojistit pro takové případy. Cestovní připojištění Extra zajišťuje ochranu v případě nemoci Covid – 19, a zahrnuje:

 • léčebné výlohy spojené s léčbou onemocnění COVID-19,
 • zrušení cesty (stornopoplatky) z důvodu: onemocnění COVID-19, nesplnění zdravotních podmínek pro vycestování,
 • znemožnění návratu: náklady na náhradní ubytování, náklady na náhradní cestu

Limity pojistného plnění u lečebných výloh a stornpoplatků jsou stejné jako u základního pojištění storna Itaka Europe /Itaka Worldwide nebo Pojištění Itaka Europe Plus /Itaka Worldwide Plus. Upozorňujeme, že pojistné je nevrátné. Podrobnosti o pojištění můžete najít v Pojistných podmínkách Cestovního připojištění Extra.

Jestliže Vy nebo někdo z Vaší rodiny/spolucestujících bude před zájezdem muset absolvovat povinnou karanténu kvůli onemocění na COVID-19, která znemožní realizaci zájezdu , bez poplatků změníme Vaši rezervaci na jiný termín. Je to možné díky Záruce beznákládové změny na jiný termín., záruka je bezplatná a daváme ji všem naším Klientům. Abyste uplatnili záruku, storno musíte nahlásit svému prodjeci, neprodleně po umístění do karantény – rezervace musí být zrušena ve stejný den jako ten, ve který došlo k umístění do karantény. Jestli kvůli karanténě nebudete mít možnost nahlásit storno, situaci může prodejci předat jiný účastník zájezdu (plnoletý).

Situace A:

Jestliže na letišti v Polsku, kvůli přiznakům Covid-19 bude Vám odepřen vstup na palubu a se ukáže, že nejste nakaženi koronavirem, a máte zakoupene pojištění storna, můžete využít ochrany v rámci podmínek tohoto pojištění. V případě, kdy pozdější termín nebude dostupný např. kvůli konci sezóny, provozu letů nebo jiných důvodů na straně CK ITAKA, Klientovi prostředníctvím individuální dohody budou nabídnute jiné, výhodné podmínky.


Situace B:

Jestliže na letišti v Polsku bude Vám odepřen vstup na palubu a se ukáže, že jste nakaženi koronavirem, po době lečby přesuneme původní rezervaci na jiný termín, za podmínkou doložení dokumentace těchto okolností. Přenesení rezervace provedeme obnovením rezervace s novým rezervačním číslem. Je to možné díky Záruce beznákládové změny na jiný termín, kterou daváme zdarma všem naším Klientům. Abyste uplatnili záruku, storno musíte nahlásit svému prodjeci, neprodleně po umístění do karantény – rezervace musí být zrušena ve stejný den jako ten, ve který došlo k umístění do karantény. Jestli kvůli karanténě nebudete mít možnost nahlásit storno, situaci může prodejci předat jiný účastník zájezdu (plnoletý).

Sledujeme a shromažďujeme informace z jednotlivých zemí. O oficiálních a potvrzených informacích informujeme na stránkách https://www.itaka.cz/bezpecne-cestovani/

BĚHEM DOVOELNÉ

V ceně zájezdu je základní pojištění Itaka Europe/Worldwide Basic, které zahrnuje lečebné výlohy do 500 000 CZK . Toto pojištění se nevztahuje na onemocnění Covid-19, stojí to za to, abyste zakoupili Pojištění Itaka Europe/Worldwide Plus a Cestovní připojištění Extra. Jen s Cestovním připojištěním Extra jste chraněni v případě onemocnění Covid-19.

V rámci pojistných balíčků Itaka Basic, Itaka Europe/ Europe Plus, Itaka Worldwide/ Worldwide Plus zahrnuje lečebu a dopravu v případě onemocnění. Pokud zvolite tyto balíčky nejste pojištění proti Covid-19, je možné Cestovní připojištění ERV extra proti Covid-19. Podrobnosti můžete najít zde: https://www.itaka.cz/podminky_pojisteni/V přpadě zákadní varianty pojištění Itaka Basic, připojištění proti Covid není možné..

Cestovní připojištění Extra pro případ Covid-19 zahrnuje lečebné výlohy a stornopoplatky dle limitu základního pojištění :Itaka Europe/ Europe Plus, Itaka Worldwide/ Worldwide Plus, a v případě znemožnění návratu náklady na ubytování a dopravu: Itaka Europe (limity 7 500 CZK) Itaka Svět (limity 15 000 CZK). Podrobnosti můžete najít zde: https://www.itaka.cz/podminky_pojisteni/

Náklady spojené s lečbou Covid-19 se mohou mohou lišit v závislosti na zemi, zdravotnickým zařízení a průběhu nemoci, proto doporučujeme Cestovní připojištění Extra ERV pro případ Covid-19.
Více informaci ohledně bezpečné dovolené můžete najít na webových stránkách: https://www.itaka.cz/bezpecne-cestovani/

ZMĚNY/STORNO DOVOLENÉ

Můžete změnit rezervaci, musite jen dohodnout podmínky se svým prodejcem.

Změny na víc než 40 dní před termínem zájezdu na libovolný termín/destinace/sezonu jsou možné bez dodatečných poplatků, v ceně ze dne nákupu nebo aktuální.

Do změny na míň než 40 dní dopočítaváme dodatečné poplatky, které lze zkontrolovat u svého prodejce.

Můžete provést změnu po potvrzení podmínek se svým prodejcem.

Stornopoplatky jsou různé. Záleží na druhu vašého zájezdu a dopravě.


Pro zájezdy s charterovými lety nebo s dopravou autobusem, v případě že nechalo víc než 40 dní, stornopoplatky budou ve výši 250 PLN/os (1500 CZK). Jestli do zájezdu nechalo míň než 40 dní dopočitaváme poplatky dle Podmínek Účasti. Čím blíž zájezdu, tím výšší poplatky.


V případě zájezdů z nevrátné nabídky, stornopoplatky jsou svazané s poplatky úhrazenými ITAKOU v hotelích a na dopravu. Cena zájezdu ve většině obsahuje nevrátné poplatky za ubytování a dopravu. V případě toho druhu zájezdů historicky průměrné náklady srážek vůči celkové ceně uzavřené smlouvy do 40 dní před zájezdem je cca polovina celkové ceny zájezdu. Čím blíž zájezdu, tím výšší poplatky.


V případě turistických zájezdů s necharterovým letem nebo lowcost výše uvedené podmínky neplatí. Stornopoplatky záleží na poplatcích, které počítá letecká společnost.


Jestli kupil/a jste Pojištění Storna, musíte pamatovat na tom, že táto částka bude odpočítána jestli zájezd budete stornovat bez ohledu na poplatky vyplývající s Podmínek Účasti.

Proto před potvrzením storna obraťte se na svého prodejce cílem zjištění přesných poplatků.

Změna je možná bez manipulačních poplatků jestli předáte své rozhodnutí na víc než 40 dní před termínem vašého zájezdu nebo jestli obdržel/a jste sdělení o zrušení.

Změný na míň než 40 dní jsou řešené dle Podmínek Účasti – za poplatkem.

Bohužel ne, aktuálně nemůžete vyměnit rezervaci na bon jestli zájezdy do státu, ve kterým zakoupil/a jste dovolenou jsou požadáný, realizovany a naplanovány.

Výjímka je zrušení zájezdu ze strány Itaky kvůli důsledků SARS-CoV2 – možnosti a podmínky změny budou Vám sdělěny prodejcem.

V případě, že Vaše dovolená bude zrušená, obdržíte příslušné informace od Vašého poradce. Poradce vždycky sdělí Vám alternativní varianty. Mužete výbrat jednou s ních nebo úplně jiný dostupný v nabídce zájezd. POZOR – jestli zájezd bude zrušený ze strány Itaky, můžete výužit aktuální cenník nebo cenník z dne nákupu, které často jsou vhodnější.

Aktuální letový řád je dostupný v Klientské zóně u Vaše rezervaci nebo v mobilní aplikaci ITAKA – prosíme zkontrolujte ho na 24 hodiny před odjezdem.

O zrušení bude Vás informovat poradce. Nabídne Vám také další řešení.

VOUCHERY/ BONY NA DOVOLENOU A PLATBY

Realizace bonu je velmi jednoduchá. Obraťte se přímo, pomoci maila nebo po telefonu na prodejnu kam objednal/a jste původoně zájezd. Váš poradce vytvoří pro Vás novou rezervaci a poprosí o zaslání bonu ve zprávě. Během několika dní bon bude zaúčtován.

Pamatujte, že bon může zrealizovat jen osoba, která je zminěná jako Platce. Bon nemůže být realizován na zvlaštní služby (ku příkladu ubytování v hotelu), jen pro celé balíčky (zájezdy). Nová rezervace musí být založená ve stejné prodejně jako původně (zrušená rezervace).

Voucher „COVID“ (vystaven kvůli odložení zájezdu v roce 2020) můžete využít po termínu jeho vystavení na:

 • Autokarové zájezdy,
 • Zájezdy a výlety s charterovými nebo komerčními lety
 • Dynamické balíčky.

Neplatí v případě:

 • rezervace vytvořené před datem vystavení voucheru,
 • pronájmu auta,
 • dovolené s vlastní dopravou v Polsku a v zahraniči
 • samostatných letů,
 • dodatečných služeb (np. fakultativních výletů, prakoviště u letišti, atp.).

Bon platí 1 rok ode dne, kdy měl být požadnán původně vybraný zájezd (za který zůstal vystaven bon). Datum platnosti bonu stanoví poslední den, kdy můžete novou rezervaci provést a předát bon svému poradci.

Informace týkající se úhrady jsou sdělovany pomocí Centrum obsluhy klienta. Doporučujeme kontaktovat se přímo z COK na tel. čísle (+48) 77 541 22 69 , nebo na emailu: cok@itaka.pl. Na základě čísla rezervace referenti Centrum obsluhy klienta zkontrolují zda úhrada byla realizovana. Jestli zrušení Vaše rezervace bylo důsledkem SARS-CoV2, čas očekávání je 180+14 dní.

Ne, nutná karanténa po příjezdu do Polska skončila o půnoci z 12/13 června 2020.

Jestli Vaše cesta bude obsahovat karanténu, budete mít možnost posunout termín. V případě, že vybraný termín bude dražší, je nutno úhradit rozdíl v ceně. Jestli další termín nedbude dostupný ku příkladu kvůli konci sezony, letovému řadu nebo dalších důvodů ze strany Itaky, nabídneme Vám jiné, vhodné podmínky.

arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter