phone mobile heart Cestovní kanceláří ITAKA Flag of Belarus airplane
>Aktuální novinky>

Záruka pojištění ITAKY pro sezónu 2019/2020!

Záruka pojištění ITAKY pro sezónu 2019/2020!


Pojistná záruka Cestovní Kanceláře Itaka obsahuje částku 297 000 000 PLN, a platí od 16. září 2019 do 15. září 2020. Záruka, která je vyšší o 37 000 000 PLN ve srovnání s sezonou 2018/2019, byla vystavena ERGO Reiseversicherung AG Pobočkou v Polsku, vedoucí pojišťovnou cestovních kanceláří.

Předmětem záruky je:

  • zaplacení částky nezbytné k pokrytí nákladů na pokračování souborných služeb nebo nákladů na návrat do vlasti, zahrnujících zejména dopravní náklady a náklady na ubytování, rovněž včetně, v odůvodněné výši, náklady cestujících, pokud odběratel, v rozporu se svou povinností, toto pokračování nebo návrat do vlasti nezajišťuje;
  • vrácení částek zaplacených z důvodu platby za souborné služby nebo každou zaplacenou službu podnikatele usnadňujícímu nabývání spojených souborných služeb, pokud z příčin týkajících se odběratele nebo osob, které jednají jeho jménem, souborné služby nebo kterákoliv služba zaplacená podnikateli usnadňujícímu nabývání spojených souborných služeb nebyla nebo nebude zrealizována;
  • vrácení části plateb uhrazených za souborné služby odpovídající části souborné služby nebo za každou službu zaplacenou podnikateli usnadňujícímu nabývání spojených cestovních služeb odpovídající části služby, která nebyla nebo nebude zrealizována z příčin týkajících se odběratele nebo osob, které jednají jejich jménem
arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter