phone mobile heart Cestovní kanceláří ITAKA Cestovní kanceláří ITAKA Flag of Belarus airplane
>Předpisy>Dohoda o turistické události>

TURISTICKÝ GARANČNÍ FOND

TURISTICKÝ GARANČNÍ FOND

V souvislosti s novelou zákona o turistických službách ve znění od 26.11.2016 - čl. 10f odst. 3 ode dne 26. listopadu 2016 r. k cenám zájezdů uspořádáných a prodáváných CK ITAKA bude připočten příspěvek, který cestovní kancelář bude plně odvádět na TURISTICKÝ GARANČNÍ FOND.

TURISTICKÝ GARANČNÍ FOND je tzv. II. piliřem finančního zajištění pro pořadatle a zprostředkovatelé turistiky . Cílem vytvoření TURISTICKÉHO GARANČNÍHO FONDU je zajištění prostředků na pokrytí nákladů souvisejících s návratem do země a vracení plateb za neuskutečněné a přerušené turistické zájezdy pro klienty cestovních kanceláří, které ztratí finanční likviditu a ohlásí platební neschopnost.

Výše příspěvků záleží na cílové destinaci zájezdu a druhu dopravy, a v souladu s Nařízením Ministra sportu a cestovního jsou to tyto částky:

  1. 15 PLN/os – za letecké charterové zájezdy s výjimkou zemí, které mají pozemní hranici s Polskem
  2. 13 PLN/os – za letecké necharterové zájezdy realizované mimo Evropu
  3. 10 PLN/os – za autokarové zájezdy a zájezy relaizované pravidelnými linkovými lety v Evropě s výjimkou zemí, které mají pozemní hranici s Polskem

Novelizované části zákona o turistických službách jsou dostupné v Dzienniku Ustaw (sbírce zákonů) na adrese: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1334/1

Nařízení ministra sportu a cestovního ruchu ze dne 21. listopadu 2016 ohledně výše příspěvku na Turistický garanční fond.

arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter