phone mobile heart Cestovní kanceláří ITAKA Cestovní kanceláří ITAKA Flag of Belarus airplane
>Jak rezervovat?>

Praktické informace

Praktické informace

Standard hotelů


V popise představených hotelů používáme kategorizaci platnou v dané zemi. Upozorňujeme, že každá země používá vlastní kritéria udělování dané kategorie (hvězdičky, klíče, alfabetické kategorie). Zároveň informujeme, že jak na stránkách www.itaka.pl, tak i v cestovních dokladech uvádíme naše subjektivní hodnocení standardu hotelu; světlejší hvězdička znamená vyšší nebo nižší kategorii než je oficiální kategorie, o níž také podáváme zprávu v popisu hotelu obsaženém v katalogu, který tvoří integrální součást smlouvy.

Ubytovací doba


Ubytování a tedy i hotelové služby (např. strava) v hotelech a apartmánech končí v 10.00 hodin a začíná mezi 14.00-15.00. V případě zpátečních letů do výchozí země následujících po uplynutí posledního hotelového dne je nutné opustit pokoje do 10.00 v den odhlášení z hotelu. Ve většině případů hosté získají přístup k místnosti k uskladnění zavazadel. V případě nočního příjezdu do cílové země, který následuje den po dni zahájení hotelových služeb uvedeném v cestovních dokladech v kolonce „TERMÍN“, jsou hosté ubytováni při příjezdu do hotelu - což znamená, že se pobyt počítá od 14.00-15.00 hodin v den uvedený v cestovním dokladu v kolonce „TERMÍN“. Zahájení poskytování služeb all inclusive začíná po ubytování v hotelu za předpokladu, že ubytovací doba již v první den po příjezdu běží, a končí s okamžikem odhlášení z hotelu, avšak nejpozději do konce ubytovací doby posledního dne. V případě plaveb na lodi začíná ubytování v 13:00 v den zahájení plavby. Kajuty je nutné opustit do 9:00 v den zakončení plavby.

Péče průvodce


Na účastníky autokarových skupin se vztahuje péče průvodce během cesty tam a zpět a péče delegáta během pobytu (pobytové zájezdy a plavby). Průvodce/delegát nebude vždy bydlet v jednom hotelu s účastníky. Během plavby se delegát nachází na stejné lodi jako účastníci plavby. Průvodce/delegát jsou kompetentními zástupci B. P. ITAKA. Při příjezdu skupiny delegát informuje o hodinách a místě poskytování služeb, mezi jeho úkoly patří pomoc při příletu, odletu, během pobytu, nalodění a přijímání přihlášek na místní výlety.

Místní výlety


Turisté mají možnost zúčastnit se místních fakultativních výletů, které se hradí na místě. Výlety na zajímavá turistická místa, často nepříliš vzdálená od místa pobytu, představují příjemné zpestření dovolené. Klienti účastnící se fakultativních výletů nemohou dostat zpět prostředky za po tuto dobu nevyužitý hotelový pokoj, kajutu na lodi a stravu. Místní výlety jsou organizovány místními turistickými agenturami na základě jimi určených podmínek. Výlet může být zrušen z důvodu nedostatečného počtu zájemců.

Víza


Každý z účastníků vyjíždějících mimo Evropskou unii musí vlastnit platný cestovní pas (minimálně 6 měsíců od data návratu do Polska). B.P. ITAKA nenese zodpovědnost za osoby, které nebudou puštěny přes hranice z příčin, které na kanceláři nezávisí. Cizinci zodpovídají za vyřízení vízových povinností sami. V případě odjezdu do země, která požaduje víza, jsou klienti povinni dodat originál dokumentů  B.P. ITAKA v termínu umožňujícím získání víza. Při výjezdu do zemí EU je požadován občanský průkaz nebo cestovní pas.

Klimatizace


Hotel disponuje klimatizací jen v případě, kdy je to jasně uvedeno v popise hotelu a pokoje, analogicky je tomu v případě plaveb na lodi. Tato zařízení jsou v mnoha případech obsluhována centrálně, pak jejich pravidelné spouštění nebo vypínání závisí na rozhodnutí majitele hotelu nebo na vlastníkovi lodě. Individuálně ovládaná klimatizace pracuje, když se klient zdržuje v pokoji a spustí jí příslušnou magnetickou kartou. Karta je dostupná na recepci a vydává se během ubytovávání. V rodinných pokojích se klimatizace nachází v jedné místnosti.

Zavazadla


V případě leteckých zájezdů si klient s sebou může vzít příruční zavazadlo do 5 kg (s rozměry nepřesahujícími 55 x 20 x 40 cm) a 1 kus hlavního, tzv. odbaveného zavazadla s hmotností 15 až 20 kg (v závislosti na aerolinkách). V případě plaveb na lodi si může klient s sebou vzít odbavené zavazadlo (s rozměry maximálně 75 x 58 x 23 cm) a příruční zavazadlo (s rozměry nepřekračujícími 55 x 20 x 40 cm). Na každé další zavazadlo se vztahují příplatky odpovídající tarifu platnému u daného dopravce, které jsou dostupné u prodejce. Týká se to např. vybavení pro surfing, windsurfing, kitesurfing, složeného kola, vybavení na golf nebo na potápění - lahve musí být prázdné. Přeprava vybavení tohoto typu během transferu letiště - hotel - letiště se také může pojit s příplatkem, protože často vyžaduje použití speciálního dopravního prostředku. Přepravu samostatně placeného vybavení musí klient nahlásit elektronickou poštou nejpozději 3 pracovní dny před odletem na adresu: cok@itaka.pl společně s číslem rezervace, jménem a příjmením klienta a s hmotností vybavení. Pak také bude klient informován o případných nákladech na přepravu vybavení během transferu v destinaci. V případě ze své podstaty lyžařských zájezdů je přeprava lyžařsko-snowboardového vybavení (pár lyží nebo snowboard na osobu, nezbytně v obalu) do 10 kg/os. na charterových letech bezplatná. Je možné kumulovat lyžařské zavazadlo (několik kusů vybavení v jednom obalu). V případě autokarových zájezdů je počet zavazadel na osobu omezen na jeden kufr nebo cestovní tašku (max. 15 kg) a na nevelké příruční zavazadlo. V autokaru si není možné připlatit za další zavazadla - řidič v takovém případě odmítne naložení kufru nebo tašky, které přebývají. Doporučuje se, aby zavazadla předávaná do zavazadlového prostoru autokaru byla popsána a označena způsobem umožňujícím majitelům jejich identifikaci.

Cestování hendikepovaných osob


Hendikepované osoby pohybující se na invalidních vozících se přepravují letadlem bez dalšího poplatku (ani za vozík). Invalidní vozíky se převážejí jako odbavené zavazadlo a mohou být předány pozemní obsluze teprve před nastoupením do letadla. Baterie akumulátorových vozíků musí být po dobu letu odpojeny.
Z bezpečnostních důvodů musí být aerolinky informovány o cestě hendikepovaných osob (pohybujících se na vozíku, nevidomých, hluchoněmých) 3 pracovní dny před datem odletu. Cestu takovéto osoby je nutné oznámit svému prodejci nebo na adresu cok@itaka.pl společně se svým číslem rezervace a se jménem a příjmením.
Přeprava osob pohybujících se na invalidním vozíku během transferu letiště - hotel -letiště obvykle vyžaduje speciální dopravní prostředek a může se hradit s příplatkem, proto musí klient cestující na invalidním vozíku záměr použít transfer nahlásit prodejci nebo na adresu cok@itaka.pl nejpozději 3 pracovní dny před datem odletu. Pak bude klient rovněž informován o případné ceně takovéhoto transferu.

Poznámky (týkající se celé nabídky)


  1. Cena za účast dítěte do 2 let na zájezdech s dopravou charterovým letem stanoví 149 PLN/os. Děti do 2 let nemají v charterových letech nárok na samostatná zavazadla, pokud přepravní podmínky pro cestující a zavazadla jednotlivé letecké společnosti neurčují jinak. Přepravní podmínky pro cestující a zavazadla jsou dostupné na www.itaka.pl/linie_lotnicze.
  2. V katalogu uvedené ceny nezahrnují vstupenky do navštívených objektů, nápoje k večeři, pojištění zavazadel. Snížená cena pro děti se uplatňuje, pokud jsou ubytovány minimálně se dvěma dospělými osobami.
  3. B.P. ITAKA vyvine veškeré úsilí, aby se posloupnost realizace programu, pokud je stanovena, neměnila, ovšem případné změny mohou být způsobeny výjimečnými okolnostmi, které nelze předvídat nebo jim zabránit, za zohlednění opodstatněných obav o bezpečnost účastníků.
  4. Fotografie pokojů představené v katalogu jsou jen ilustrační fotografie. Znamená to, že ne každý pokoj v daném hotelu nebo na lodi vypadá stejně, jako ten představený na fotografii v katalogu.
  5. B.P. ITAKA nezodpovídá za zpoždění způsobená výjimečnými okolnostmi s charakterem vyšší moci nebo za chování třetích osob, které se neúčastní plnění smlouvy, které se nedaly očekávat ani se jim nedalo zabránit.
  6. V nabídce uvedené hodiny podávání jídel a otevírací doba jednotlivých prvků hotelové infrastruktury nebo infrastruktury na lodi se mohou nepatrně lišit s ohledem na sezónnost, atmosférické podmínky, přání hostů nebo působení vyšší moci, na něž hoteliér nebo majitel lodi nebude mít vliv.
  7. Poplatek za místní průvodce závisí na počtu účastníků a byl vypočítán pro skupinu min. 20 os. v případě leteckých výletů a pro skupinu min. 35 os. v případě autokarových výletů. Při jiném, než výše uvedeném počtu výletníků se může poplatek změnit poměrově k počtu účastníků.
  8. Limity na zavazadla na vnitrostátních přeletech zahrnutých do programů pobytových zájezdů mohou být nižší než limity na zavazadla během letu do a z destinace. Informace o přípustné hmotnosti zavazadla budou uvedeny do 3 dnů před odletem v klientské zóně na stránkách moja.itaka.pl.
  9. Během části výletů klienti využívají systém Tour Guide. Jde o systém usnadňující prohlídku využívající bezdrátové spojení. Účastníci obdrží individuální přijímače, průvodci jim předávají informace pomocí mikrofonu připojeného k vysílači. Podrobné informace o používání přijímače předává průvodce během prvního dne výletu. Informace o tom, jestli výlet spadá do systému Tour Guide se nacházejí v poznámkách v popisu výletu na www.itaka.pl
  10. Katalog byl vypracován na základě informací shromážděných ke dni 15.09.2017.
arrow-rightarrow-rightclockfacebooktwitter